Vilkår

Salgs- og Leveringsbetingelser Norge

1. Gyldighet
Disse vilkårene gjelder for alt salg og alle leveranser fra Dogman AS (”Dogman”) til kunder i Norge.

2. Betaling og priser
2.1 Produktene leveres i henhold til den gjeldende prisliste. Alle priser angis eks. mva.
Dogman innførte i forbindelse med lansering av vår prisliste 2015 en ny og tydeligere rabattstruktur der det tydelig skal lønne seg å kjøpe og eksponere Dogmans artikler *. Rabatten er basert på omsetningen av tilbehør i 2014.
- Omsetning over 50.000 kr/år gir 5% rabatt på alt tilbehør ekskl. nettovarer.
- Omsetning over 100.000 kr/år gir 10% rabatt på alt tilbehør ekskl. nettovarer.
- Omsetning over 250.000 kr/år gir 15% rabatt på alt tilbehør ekskl. nettovarer
* Rabatten gjelder ikke produkter fra Nestlè, Purina Pro Plan.
2.2 Betalingstiden er 30 dager netto fra fakturadato. Ved betaling etter forfallsdato debiteres forsinkelsesrente med 12% pr. år.

3. Leveranse
3.1 Leveranser utføres normalt i løpet av 1-3 arbeidsdager. Ved større kampanjer og på offentlige fridager kan leveringstiden øke noe.
3.2 Leveranser skjer gjennom Dogmans fraktselskap.
3.3 Leveransen utføres i henhold til fraktselskapets generelle turlister, som påvirkes av bl.a. geografiske forutsetninger. Listene er tilgjengelige på www.ramberg.no. Kunden bør legge inn sine bestillinger i god tid før helger og helligdager da fraktselskapet iblant legger om sine ruter på slike dager.
3.5 Kunden skal reklamere transportskader direkte til fraktselskapet eller til Dogman hvor Dogmans ”Transportreklamasjonsseddel” (finnes på www.dogman.no under kategorien ”skjemaer”) skal anvendes. Gyldige transportskadereklamasjoner kan kun gjøres via denne blanketten.

4. Bestillingsrutiner
4.1 Bestilling skal legges inn via Dogmans nettbutikk, e-post, telefon eller faks.
4.2 Ordrebekreftelse sendes via e-post ved bestilling i nettbutikk eller ved forespørsel.
4.4 Informasjon angående hvorvidt varen finnes på lager eller er utsolgt kan fåes gjennom å logge seg inn på Dogmans nettbutikk eller per telefon. Vær oppmerksom på at utsolgte artikler ikke restnoteres.
4.5 Reservedeler er tilgjengelige som bestillingsvarer. For ytterligere informasjon og eventuelle bestillinger skal ordreavdelingen kontaktes.

5. Fraktkostnader
5.1 Fraktfrie leveringer (verdier eks mva)
- tom Sør-Trøndelag samlet vareverdi min kr 3.500,-
- fom Nord- Trøndelag min kr 7.500,-
- For mindre pakker under 35 kg og vareverdi over kr 3.500, fraktfritt over hele landet.

6. Rutiner ved varemottak                  
6.1 Mottatte varer skal uten forsinkelse nøye undersøkes for transportskader. Transportskader skal, for å være erstatningspliktige, rapporteres senest 5 dager etter levering. Om ikke annet bestemmes av Dogman eller fraktselskapet, skal skadde varer spares i minst 14 dager etter reklamasjon for eventuell kontroll av fraktselskapet.

7. Paller og innpakning
7.1 Normalt brukes engangspaller eller EUR-paller i leveranser. Dogmans transportørs pallebyttesystem, som innebærer at pall byttes mot pall, skal anvendes. Blåpaller hentes av Chep.
7.2 Kunden skal selv stå for kast av emballasje og innpakning. Dette kan ikke returneres.

8. Reklamasjon              
8.1 Mottatte varer skal uten forsinkelse nøye undersøkes mht levering av eventuell feil vare, kvantitet eller kjøpsrettslige feil på varene (nedenfor samlet i betegnelsen ”Feil”).
8.2 Feil som kan oppdages ved en nøye undersøkelse (uten at innpakningen må åpnes) skal reklameres umiddelbart, senest 5 dager etter levering. Feil som ikke kan oppdages gjennom en slik undersøkelse skal reklameres innen 6 måneder etter levering, og, om leveranser gjelder fôr, innen en periode på 3 måneder etter levering eller innen best før merkingen. Bortsett fra grov uaktsomhet påtar Dogman seg ikke ansvar for Feil som gjør seg gjeldende etter at de ovennevnte fristene har utløpt.
8.3 All reklamasjon skal håndteres i henhold til anvisningene på vårt reklamasjonsgrunnlag for retur eller gjennom Dogmans kundeservice. Reklamasjonsblanketten er tilgjengelig under kategorien ”Forhandlere” på www.dogman.no. Dogman har ikke ansvar for reklamasjon som håndteres på et annet vis.

9. Ansvar for feil
9.1 Dogman påtar seg ikke ansvar på Feil som forårsakes av feilaktig håndtering, lagring, transport, vedlikehold eller anvendelse av varen. Når det gjelder at en vare skal ha visse egenskaper eller at den skal være egnet for et generelt eller spesielt formål, så påtar Dogman seg ansvar kun i den grad som Dogman selv, før avtalen med kunden ble inngått, uttrykkelig og skriftlig bekreftet at varen har disse egenskapene eller kan anvendes den ene eller andre måten.
9.2 Feil skal, for at kunden skal være reklamasjonsberettiget, påvises av kunden for Dogman på et tilfredsstillende vis. Ved en berettiget reklamasjon har Dogman rett til å velge om Feilen skal utbedres gjennom levering av ny, feilfri vare eller oppheving av kjøpet med tilbakebetaling.
Varer som returneres skal pakkes godt og returneres til Ramberg.
For kreditering av returnerte varer kreves det at de er uskadde, i
ubrutt originalinnpakning og i salgbar stand.
9.3 Leverer ikke Dogman (om Dogman har valgt omlevering) nye og feilfrie varer innen rimelig tid, har kunden rett til å heve kjøpet og kreve erstatning for merkostnaden av eventuelle dekningskjøp.

10. Gjelder for all retur  
10.1 Returfraktseddel skal anvendes ved all retur. Kontakt Dogmans kundeservice.
10.2 Varene returneres godt rengjorte, vel innpakkede, og helst i sin originalinnpakning.
10.3 For kreditering av returnerte varer kreves det at de er uskadde, i ubrutt originalinnpakning og i salgbar stand.
10.4 Om varen ikke godkjennes, debiteres frakt og returfrakt.

11. Generelt                                             
11.1 Dogman reserverer seg for eventuelle feil ved vareinformasjon samt utsolgte varer.
11.2 Dogmans ansvar for feil angående en vare eller i sammenheng med leveransen av en vare er under alle omstendigheter, bortsett fra ved grov uaktsomhet, innskrenket til det høyeste av eventuell forsikringserstatning eller 5 ganger prisen for den aktuelle varen.

12. Tvister og gjeldende lov
Tvist i sammenheng med avtaleforhold vedrørende produkters kjøp og leveranse skal innsendes til generell domstol med Helsingborgs tingrett som første instans. Til avtaleforhold skal svensk lov tas i bruk (Lov 1987:822) tas ikke i bruk ved internasjonale kjøp).

Dogman AS

Bronsgatan 10
265 39 Åstorp
Sweden
Tel + 47 67 06 74 00
Email:info@dogman.no