Oppbevaring

Hold våtfôret friskt lenger med et plastlokk!Tørrfôr som kommer i kontakt med syre får en raskere herskningsprosess. Derfor rekommenderes det atstørre mengder av tørrfôret oppbevares i en vel lukket fôrtunne og aten mindre mengde oppbevares i en boks hvor man heller opp hundens mat. Slik unnviker man å åpne den store fôrsekken hver dag i løpet av flere uker eller måneders tid.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Oppbevaring

Hold våtfôret friskt lenger med et plastlokk! Tørrfôr som kommer i kontakt med syre får en raskere herskningsprosess. Derfor rekommenderes det at større mengder av tørrfôret oppbevares i en vel lukket fôrtunne og at en mindre mengde oppbevares i en boks hvor man heller opp hundens mat. Slik unnviker man å åpne den store fôrsekken hver dag i løpet av flere uker eller måneders tid.